જૂનાગઢની મરચા બજારમાં ખરીદી કરવા ગૃહિણીઓ ઉમટી

  • જૂનાગઢની મરચા બજારમાં ખરીદી કરવા ગૃહિણીઓ ઉમટી
    જૂનાગઢની મરચા બજારમાં ખરીદી કરવા ગૃહિણીઓ ઉમટી

જૂનાગઢ | બારમાસી મસાલા સંગ્રહ કરવાની સીઝન શરૂ થતા ગૃહિણીઓ મરચું, હળદર અને ધાણાજીરૂં સહિતના મરી મસાલાની ખરીદીમાં વ્યસ્ત થઇ ગઈ છે. જૂનાગઢ શહેરમાં ભરાતા મરચા પીઠમાં મસાલાની ખરીદીમાં ભીડ જોવા મળી રહી છે. ડબલ પટ્ટો, લવીંગ્યા, વંડર પટ્ટી, ટમેટો સહિતના મરચાની ખરીદી કરવા ગૃહિણીઓ ઉમટી પડી છે. મરચાનો ભાવ 130 થી 200 સુધી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. તસ્વીર - મેહુલ ચોટલીયા