માળીયાહાટીનાના અમરાપુર પાસે સિંહણનો મૃતદેહ મળ્યો

  • માળીયાહાટીનાના અમરાપુર પાસે સિંહણનો મૃતદેહ મળ્યો
    માળીયાહાટીનાના અમરાપુર પાસે સિંહણનો મૃતદેહ મળ્યો


ઇમ્ફેકશનના લીધે હ્રદય બેસી ગયાનું પ્રાથમીક તારણ
માળીયા હાટીના તા.10
માળીયા હાટીનાના અમરાપુર ગામ નજીક સિંહણનો મૃતદેહ મળી આવતા વન વિભાગએ કબ્જો લઇ પોસ્ટ મોર્ટસ માટે ખસેડતા ઇમ્ફ.ેકશનના લીધે હ્રદય બેસી ગયાનું પ્રાથમીક તારણકારી વિશે તપાસ માટે એફએસએલમાં મોકલાયા છે.
બનાવની મળતી વિગત મુજબ દિવાળીના દિવસે રાત્રીના સમયે માળીયા હાટીના તાલુકાના અમરાપુર ગરી નજીક માઢ વાણીયા વિસ્તારમાં સિંહણ નો મૃત દેહ પડયાની માહીતીના આધારે વન વિભાગના આરએફઓ એચ.વી.સિલું તથા સ્ટાફ ઘટના સ્થળે દોડી જઇ તપાસ હા ધરતા આશરે એક વર્ષની સિંહણનો મૃતદેહ મળી આવતા મૃતદેહનો કબજો લઇ મૃત્યુનું કારણ જાણવા અમરાપુર એનિમલ કેર સેન્ટરમાં ખસેડતા તબીબ ડો. વીરેન્દ્ર ગોસ્વામી એ પોસ્ટ મોર્ટમ કરી બેકટ્રીયલ ઇન્ફેકશનના કારણે હ્રદય બેસી ગયાનું પ્રાથમીક તારણમાં બતાવી વધુ તપાસ અર્થે મૃતદેહ માંથી વિશેરા લઇ ફોરેનશીક સાયન્સ લેબોરેટરીમાં મોકલેલ છે. વધુ તપાસ માળીયા વન વિભાગ દ્વારા ચાલવવામાં આવેલ છે.