સુદાનમાં 30 વર્ષનાં શાસનનો અંત, રાષ્ટ્રપતિની ધરપકડ બાદ ઇમરજન્સી જાહેર

  • સુદાનમાં 30 વર્ષનાં શાસનનો અંત, રાષ્ટ્રપતિની ધરપકડ બાદ ઇમરજન્સી જાહેર
  • સુદાનમાં 30 વર્ષનાં શાસનનો અંત, રાષ્ટ્રપતિની ધરપકડ બાદ ઇમરજન્સી જાહેર

નવી દિલ્હી : સૂદાનમાં સેનાના નિરંકુશ રાષ્ટ્રપતિ ઉમર અલ બશીરને 30 વર્ષોનાં શાસન બાદ રાજીનામું આપવા માટે મજબુર કરી દીધું. સુડાનનાં સંરક્ષણ મંત્રીના અનુસાર સેનાએ નિરંકુશ રાષ્ટ્રપતિની ધરપકડ કરી લીધી છે. સંરક્ષણ મંત્રીએ સરકારી ટીવી પર પોતાના સંદેશમાં કહ્યું કે, આગામી 3 મહિના સુધી દેશમાં ઇમરજન્સી લાગુ કરવામાં આવી રહી છે. 1989માં સુડાન પર શાન કરનારા બશીરની વિરુદ્ધ અનેક મહિનાથી વિરોધ પ્રદર્શન ચાલી રહ્યું હતું. સંરક્ષણ મંત્રીએ કહ્યું કે, શાસનને હટાવાઇ રહ્યું છે અને ધરપકડ કરાયેલ રાષ્ટ્રપતિને સુરક્ષીત સ્થળ પર રાખવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે, સુડાનના સંવિધાનને સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યું છે. આગામી સુચના સુધી સીમા પારથી કોઇ પણ પ્રકારની હવાઇ યાત્રા 24 કલાક માટે બંધ કરી દેવામાં આવી છે.