‘નમો’ ફિલ્મની જેમ ‘નમો ટીવી’ પર પણ ‘બન’

  • ‘નમો’ ફિલ્મની જેમ ‘નમો ટીવી’ પર પણ ‘બન’

નવી દિલ્હી: ચૂંટણી પંચે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પરની બાયોપીક બાદ હવે નમો ટીવી પર પણ રોક લાગવી દીધી છે. ચૂંટણી પંચના એક અધિકારીએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, પીએમ નરેન્દ્ર મોદી બાદ ચૂંટણી પચના આદેશ બાદ નમો ટીવી પર પણ પ્રતિબંધ લાગુ કરવામાં આવ્યો છે, જેને ચૂંટણી દરમિયાન પ્રસારિત કરવામાં આવી શકશે નહીં. અધિકારીએ એક પ્રેરાગ્રાફનો ઉલ્લેખ 
કરીને જણાવ્યું હતું કે, કોઈ પણ પ્રકારની પ્રમાણિત સામગ્રી સાથે સંબંધીત કોઈ પણ પોસ્ટર કે પ્રચાર સામગ્રી, જે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રૂપે કોઈ પણ ઉમેદવારની ચૂંટણી સંભાવના વધારે છે, તે આદર્શ આચાર સંહિતા લાગુ રહે ત્યાં સુધી ઈલેક્ટ્રોનિક મીડિયામાં પ્રદર્શિત નહીં કરી શકાય.