નોટબંધીને બે વર્ષ: આરોપ પ્રત્યારોપોનો દોર યથાવત

નવી દિૃલ્હી,તા. ૧૦
નોટબંધીના બ્ો વર્ષ પ્ાૂર્ણ થઇ ગયા છે. નોટબંધીના બ્ો વર્ષ પ્ાૂર્ણ થયા ત્યારે ભાજપ અન્ો કોંગ્રેસ વચ્ચે ફરી એકવાર જોરદૃાર સામ સામે આક્ષેપબાજીનો દૃોર ચાલ્યો હતો. એક બાજુ કેન્દ્રિય નાણાંપ્રધાન અરૂણ જેટલીએ સાફ શબ્દૃોમાં કહૃાુ હતુ કે નોટબંધીના કારણે ટેક્સ ચૂંકવણી કરનાર લોકોની સંખ્યામાં ૮૦ ટકા સુધીનો ઉલ્લેખનીય વધારો થઇ ગયો છે. દૃેશમાં ડિજિટલ લેવડદૃેવડન્ો જોરદૃાર પ્રોત્સાહન મળ્યુ છે. લોકો વધુન્ો વધુ કેશલેશની દિૃશામાં આગળ વધ્યા છે. ઇન્કમ ટેક્સ ભરનાર લોકોની સંખ્યા ૮૦ ટકા વધીન્ો ૬.૮૬ કરોડ સુધી પહોંચી ગઇ છે. બીજી બાજુ કોંગ્રેસ પ્રમુખ રાહુલ ગાંધી અન્ો પ્ાૂર્વ વડાપ્રધાન મનમોહનિંસહ આન્ો લઇન્ો સરકાર પર પ્રહારો કર્યા છે. રાહુલ ગાંધીએ કહૃાુ છે કે નોટબંધીન્ો ક્રુર ષડયંત્ર તરીકે ગણી શકાય છે. આના કારણે ૧૫ લાખ લોકોની નોકરી જતી રહી છે. બ્ોરોજગારીમાં ઉલ્લેખનીય વધારો થયો છે. આના કારણે અર્થવ્યવસ્થા એક રીત્ો રોકાઇ ગઇ છે. જીડીપીમાં એક ટકા સુધીનો ઘટાડો થઇ ગયો છે. દૃેશમાં ૮૬ ટકા રકમ એક સાથે ચલણમાંથી દૃુર કરવામાં આવ્યા બાદૃ લોકોની હાલત કફોડી બની ગઇ હતી. રાહુલે કહૃા હતુ કે આ એક આત્મઘાતી હુમલા તરીકે નિર્ણય હતો. આ નિર્ણયના કારણે સુટબુટવાળા લોકોએ ત્ોમના કાળા નાણાં સફદૃે કરી લીધા હતા. ભ્રષ્ટાચાર સામે લડાઇ કોઇ વધારે ફાયદૃાકારક રહી નથી.