સુરેન્દ્રનગર-વઢવાણમાં રૂ. 10ના વધારા સાથે રોજ 300 માટલાનું વેચાણ

  • સુરેન્દ્રનગર-વઢવાણમાં રૂ. 10ના વધારા સાથે રોજ 300 માટલાનું વેચાણ

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કાળઝાળ ગરમીમાં લોકો પંખા, એસી તેમજ ફ્રિઝના સહારે લોકો રાહત મેળવવાના પ્રયાસો કરી રહ્યાં છે. પરંતુ આવા ઇલેક્ટ્રોનીક સાધનોના આક્રમણ સામે પણ માટીના બનેલા માટલાઓ હાલમાં લોકોમાં આકર્ષણ જમાવી રહ્યાં છે. 

આકરા ઉનાળામાં પણ ગમે તેટલા બરફ સહિતના ઠંડા પાણી પીવા છતાં લોકોને પેટમાં જાણે ટાઢક થતી ન હોય તેમ હાલ સુરેન્દ્રનગર તેમજ વઢવાણના વિસ્તારોમાંથી દરરોજ 300 જેટલા માટલાઓની ખપત થઇ રહી છે. જો કે, ગત વર્ષ કરતા આ વર્ષે ભાવમાં અંદાજે રૂ. 10 જેટલો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.