અમેરિકાએ 14 વર્ષમાં 409 ડ્રોન હુમલા પાક. પર કર્યા, 2714ના મોત

ઈસ્લામાબાદ તા.10
પાકિસ્તાનમાં રક્તપાતના જારી રહેલા દૃોર અન્ો મોટી સંખ્યામાં ત્રાસવાદૃીઓની હજુ હાજરી વચ્ચે એક નવા અહેવાલમાં દૃાવો કરવામાં આવ્યો છે કે અમેરિકાએ પાકિસ્તાનમાં વર્ષ 2004થી લઇન્ો હજુ સુધી 409 ડ્રોન હુમલા જુદૃા જુદૃા વિસ્તારમાં કરવામાં આવ્યા છે. આ ડ્રોન હુમલામાં હજુ સુધી 2714 લોકોના મોત થઇ ચુક્યા છે.
સાથે સાથે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઘાયલ થયા છે. ઘાયલ થયેલા લોકોની સંખ્યા આ હુમલામાં 728 આંકવામાં આવી છે. પાકિસ્તાની અખબાર ડ્રોન્ો તમામ માહિતી વિસ્તારપ્ાૂર્વક પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે. હેવાલમાં દૃાવો કરવામા ંઆવ્યો છે કે વર્ષ 2010માં પાકિસ્તાનમાં 117 હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા.
આ હુમલામાં 775 લોકો ઘાયલ થયા હતા. સાથે સાથે 193 લોકો ઘાયલ થયા હતા. પાકિસ્તાનના જુદૃા જુદૃા કટ્ટરપંથીગ્રસ્ત અન્ો ત્રાસવાદૃી ગ્રસ્ત વિસ્તારોન્ો ટાર્ગ્ોટ બનાવીન્ો આ હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં જંગી ખુવારી થઇ હતી. પાકિસ્તાનમાં ત્રાસવાદૃીઓનો સફાયો કરવાના હેતુતથી આ હુમલાનો દૃોર જારી રાખવામાં આવ્યો છે. વર્ષ 2018મા પણ હુમલા કરવામાં આવ્યા છે. તહેરિક તાલિબાનના ટોપ લીડર, તાલિબાની લીડર મુલ્લા મંસુનુ પણ આ હુમલામાં મોત થયુ છે. હેવાલમાં એવો દૃાવો પણ કરવામાં આવ્યો છે કે બજાઉર, બાનુ, હાંગુ, ખૈબર, ખુર્રમ, મોહમ્મદૃ, ઉત્તરીય વજિરિસ્તાન સહિતના વિસ્તારોમાં હુમલા કરવામાં આવ્યા છે.
હેવાલમાં કહેવામાં આવ્યુ છે કે વર્ષ 2008થી લઇન્ો વર્ષ 2012 વચ્ચેના ગાળામાં સૌથી વધારે હુમલા કરવામાં આવ્યા છે.