ભાજપના ઘોષણા પત્રમાં આવાસ યોજના માટે પ00 કરોડની જાહેરાત

રાયપુર, તા.૧૦
ભાજપ પ્રમુખ અમિત શાહે પણ છત્તીસગઢ વિધાનસભાની ચુંટણી પહેલા આજે પાર્ટી માટે ઘોષણાપત્ર જારી કરી દૃીધું હતું. રાજ્યના સર્વાંગી વિકાસના દૃાવા આમાં કરવામાં આવ્યા છે. અમિત શાહે કહૃાું છે કે રાજ્યના વિકાસ માટે કૃષિ યોજના માટે ૪૫ કરોડ, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના માટે ૫૦૦ કરોડ, ભિલાઈ પ્લાન્ટના વિસ્તરણ માટે ૯૩૫૦ કરોડ સહિત ૧૮૦૦૦ કરોડ રૂપિયા કેન્દ્રની ભાજપ સરકારે આપ્યા છે. સાથે સાથે અમિત શાહે ઘોષણાપત્ર જારી કરીન્ો કેટલાક વચનો આપ્યા હતા. ઘોષણાપત્રમાં ભાજપ્ો વચન આપ્યું છે કે ૬૦ વર્ષથી વધુ વયના નાના અન્ો સીમાંત ખેડૂતો તથા જમીન વગરના કૃષિ મજુરોન્ો એક હજાર રૂપિયા પ્રતિ મહિન્ો પ્ોન્શન આપવામાં આવશે. આગામી પાંચ વર્ષમાં ખેડુતોન્ો બ્ો લાખ નવા પંપ આપવામાં આવશે. ભાજપ્ો ઘોષણાપત્રમાં અન્ય કેટલીક મહત્વની વાત પણ કરી છે. અમિત શાહે ચુંટણી ઢંઢેરો જારી કર્યો ત્યારે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી રમણિંસહ પણ ઉપસ્થિત રહૃાા હતા. આ વખત્ો ભાજપ સામે અન્ોક પ્રકારના પડકારો રહેલા છે. લઘુત્તમ સમર્થન મૂલ્ય વધારીન્ો ૧.૫ ગણા કરવાની પણ આમાં વાત કરવામાં આવી છે. છત્તીસગઢમાં ફિલ્મ સીટીનું નિર્માણ કરવાની પણ વાત કરવામાં આવી છે. ભાજપ પ્રમુખનું કહેવું છે કે મધ્યપ્રદૃેશમાં સર્વાંગી વિકાસ થઈ રહૃાો છે. છત્તીસગઢમાં સંકલ્પપત્ર જારી કરીન્ો શાહે કોંગ્રેસ પાર્ટી પર પ્રહાર કર્યા હતા અન્ો કહૃાું હતું કે અમે ગરીબોના આવાસ પર ગ્ોસ પહોંચાડવાનું કામ કરી રહૃાા છે. ઉદ્યોગો લગાવીન્ો રોજગાર આપવા ખેડૂતોન્ો વધુ પ્રમાણમાં સમર્થન મૂલ્ય જેવા કામોમાં ક્રાંતિ જોવા મળે છે. છત્તીસગઢના હજારો બુદ્ધિજીવીઓ, મહિલાઓ, યુવાનો, ખેડૂતો અન્ો સામાન્ય લોકોન્ો વાત કરીન્ો ચુંટણી એજન્ડાન્ો નક્કી કરવામાં આવ્યા બાદૃ આન્ો જારી કરાયો છે. છેલ્લા ૧૫ વર્ષમાં રાજ્યની સ્થિતિ બદૃલાઈ છે. નવા છત્તીસગઢનું નિર્માણ કરવાના હેતુસર આ ચુંટણી ઢંઢેરામાં મહત્વની બાબતો રજુ કરવામાં આવી છે. ભાજપ પ્રમુખ અમિત શાહે કહૃાું હતું કે રાજ્યના સર્વાંગી વિકાસ માટે સરકાર કટિબદ્ધ દૃેખાઈ રહી છે. છત્તીસગઢમાં નકસલવાદૃનો સફાયો થઈ રહૃાો છે. રમણિંસહની પ્રશંસા કરતા શાહે કહૃાું હતું કે આ સરકારે વિકાસના તમામ રેકોર્ડ તોડી દૃીધા છે. છેલ્લા ૧૫ વર્ષમાં રાજ્યનું ચિત્ર બદૃલાઈ ગયું છે. નકસલવાદૃથી તમામ ક્ષેત્રોન્ો મુક્તિ મળી છે. કોંગ્રેસ્ો આશરે ૫૫ વર્ષ સુધી શાસન કર્યું છે પરંતુ દૃેશના અંતિમ વ્યક્તિ સુધી વિકાસના કામો પહોંચાડવાનું કામ મોદૃી સરકારે કર્યું છે. છત્તીસગઢની ઓળખ દૃેશના પછાત રાજ્ય તરીકે થતી હતી પરંતુ આજે ત્ોન્ો પાવર હબ, એજ્યુકેશન હબ જેવા નામથી ઓળખવામાં આવે છે.