માઓવાદીઓની ધમકી ઘોળીને પી ગયા આ 102 વર્ષના અમ્મા, પહોંચી ગયા મત આપવા

  • માઓવાદીઓની ધમકી ઘોળીને પી ગયા આ 102 વર્ષના અમ્મા, પહોંચી ગયા મત આપવા

લોકસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન આજે ચાલુ છે. જેમ જેમ દિવસ ઢળી રહ્યો છે તેમ તેમ મતદારોની સંખ્યા વધી રહી છે. મતદારો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે પોલિંગ બૂથ પર પહોંચી રહ્યાં છે. મતદાન માટે દરેક વર્ગના મતદારોમાં ગજબનો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. દોરનાપાલના રહીશ 102 વર્ષના મહિલા વિસ્વાસે મતદાન મથકે પહોંચીને પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો.