અમેરિકી એટર્ની જનરલનો ભારતીયો પર વાર, ગણાવ્યા ‘કૌભાંડોનો સૂતેલો રાક્ષસ’

  • અમેરિકી એટર્ની જનરલનો ભારતીયો પર વાર, ગણાવ્યા ‘કૌભાંડોનો સૂતેલો રાક્ષસ’

અમેરિકી એટર્ની જનરલ વિલિયમ બારે સાંસદોને મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે, ભારત સ્થિત મોટા ગુનાખોરી ગેંગો અમેરિકામાં વૃદ્ધોને નિશાન બનાવી રહ્યા છે અને તેમને પહોંચી વળવા તેમણે સ્ટ્રાઇક ફોર્સ બનાવી છે. તેમણે આ ગેંગોને કૌભાંડોનો સૂતેલો રાક્ષસ ગણાવી છે.

 
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોછી આવક વેરો ભરવાનો બાકી છે, તેવા બહાના હેઠળ ધમકાવીને ફોની ટેક સપોર્ટ કૌભાંડ અને ઇન્ટરનલ રેવન્યૂ ર્સિવસ કોલના નામે વૃદ્ધો અને અન્યોને નિશાન બનાવતું મોટું કૌભાંડ ચાલી રહ્યું છે, જેમાં ઘણા ભારતીયો સામે કામ ચલાવાયા છે અને તેમને સજા પણ ફટકારી છે.