ડીસામાં બે ટ્રેલર વચ્ચે અકસ્માત, ટ્રેલરમાં આગ લાગતાં બે લોકોના મોત

  • ડીસામાં બે ટ્રેલર વચ્ચે અકસ્માત, ટ્રેલરમાં આગ લાગતાં બે લોકોના મોત
    ડીસામાં બે ટ્રેલર વચ્ચે અકસ્માત, ટ્રેલરમાં આગ લાગતાં બે લોકોના મોત

ડીસામાં બનાસપુર પાસે મોડી રાત્રે બે ટ્રેલર વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયા બાદ બંને ટ્રેલરમાં આગ લાગી હતી. આ ઘટનામાં અકસ્માત બાદ આગ લાગતા બંને ટ્રેલર ચાલકના સળગી જવાથી મોત થયા હતા.