સુરત મનપાને હુડકોનો રિન્યુએબલ ઊર્જા ક્ષેત્રની કામગીરીનો એવોર્ડ

  • સુરત મનપાને હુડકોનો રિન્યુએબલ ઊર્જા ક્ષેત્રની કામગીરીનો એવોર્ડ

રીન્યુએબલ એનર્જી ક્ષેત્રે સુરત મહાનગર પાલિકાએ અનેક સિદ્ધિ મેળવી છે. ત્યારે તેની કામગીરીના વધુ એક વખત વખાણ થયા છે. સુરતા મહાનગર પાલિકાને હુડકો દ્વારા તેની રીન્યુએબલ એનર્જી અંગે કરેલી કામગીરી માટે આગામી 25મી એપ્રિલના રોજ એવોર્ડ આપવામાં આવશે.