લાલુને કહો, આમ ચરી ખવાય!

  • લાલુને કહો, આમ ચરી ખવાય!
    લાલુને કહો, આમ ચરી ખવાય!

પાકિસ્તાનના પંજાબ પ્રાંતમાં, એક માણસ છેલ્લા 26 વર્ષથી તાજા પાંદડા અને ડાળીઓ ખાઈને જીવે છે અને તે બીમાર પણ પડતો નથી. પંજાબ પ્રાંતના ગુજરાવાલા જિલ્લામાં રહેતા 51 વર્ષીય મેહમૂદ બટ્ટે 25 વર્ષની ઉંમરે પાંદડા ખાવાનું શરૂ કર્યું હતું, કારણ કે તેની પાસે કોઈ કામ નહોતું, જેથી તે બીજો કોઈ ખોરાક ખાઈ શકે એટલા પૈસા ન હતા. બટ્ટે કહ્યું કે, મારુ કુટુંબ ખૂબ જ ગરીબ હતુ. બધુ જ પેલે પાર હતું એટલે ખોરાક મેળવવો મારા માટે મુશ્કેલ હતો. તેથી મે વિચાર્યું કે રસ્તા પર ભીખ માંગવા કરતા પાંદડાં અને ડાળીઓ ખાવા વધારે બહેતર છે. ધ ન્યૂઝ ઇન્ટરનેશનલના જણાવ્યા પ્રમાણે બટ્ટે કહ્યું કે પાંદડા અને ડાળીઓ ખાવું હવે મારી આદત બની ગઈ છે. તેમનાં પાડોશી ગુલામ મોહમ્મદે જણાવ્યું કે, તેમને ક્યારેય હોસ્પિટલમાં ધક્કો નથી થયો. અમે બધા વર્ષોથી આઘાત અનુંભવીએ છીએ કે આ માણસ બીમાર કેમ નથી પડતો? મોહમ્મદે કહ્યું, કે હું વૃક્ષની તાજી શાખાઓ ખાવા માટે રસ્તાની બાજુમાં મારૂ વાહન પણ બંધ કરી ઊભો રહેતો હતો. અહેવાલમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે બટ્ટે તેમની ખાવાની આદતોને લઈને લોકપ્રિય છે કારણ કે લોકો તેને પાંદડા ખાતા જુએ છે, પરંતુ તે બીમાર નથી.