દિવાળી પર્વની દેશભરમાં ભવ્ય ઉજવણી : એકબીજાને શુભેચ્છા

  • દિવાળી પર્વની દેશભરમાં ભવ્ય ઉજવણી : એકબીજાને શુભેચ્છા
    દિવાળી પર્વની દેશભરમાં ભવ્ય ઉજવણી : એકબીજાને શુભેચ્છા

નવી દિૃલ્હી,તા. ૭
દૃેશભરમાં દિૃવાળી પર્વની પરંપરાગતરીત્ો ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આજે દિૃવાળીના પર્વની સવારે શરૂઆત થતાની સાથે જ મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉત્સાહિત દૃેખાયા હતા. મંદિૃરોમાં ખાસ પુજા કરવામાં આવી હતી. બીજી બાજુ બાળકો સવાર પડતાની સાથે જ ફટાકડા ફોટીન્ો ઉજવણી કરવામાં વ્યસ્ત બની ગયા હતા. રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિન્દૃ અન્ો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદૃીએ દૃેશવાસીઓન્ો દિૃવાળી-૨૦૧૮ પર્વ પર શુભેચ્છા અન્ો શુભકામના પાઠવી છે.રાષ્ટ્રપતિએ ટ્વીટર મારફત્ો શુભકામના આપી છે. અન્યો પ્રત્યે સવેદૃનશીલ બનવા પણ લોકોન્ો અપીલ કરી છે. પર્યાવરણ પ્રત્યે સંવેદૃનશીલ બનવા માટે પણ કહેવામાં આવ્યુ છે. સોશિયલ મિડિયા પર સૌથી વધારે સક્રિય રહેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદૃીએ પણ તમામ દૃેશવાસીઓન્ો શુભકામના આપી છે. મેસ્ોજ રિડિગ સાથે એક ફોટો પણ મોદૃીએ મુક્યો છે. દિૃવાળી પર્વની ભારતની સાથે સાથે મલેશિયા, મોરિશિયસ અન્ો પાકિસ્તાનમા ંપણ ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. દિૃવાળી પર્વની ઉજવણી ફટાકડાઓ ફોડી, મિઠાઈઓ વહેંચી અને રંગબ્ોરંગી લાઇિંટગ સાથે કરવામાં આવી રહી છે. ઉજાસના પર્વ તરીકે આન્ો ગણવામાં આવતા આ પર્વન્ો લઇન્ો લોકો અન્ો ખાસ કરીન્ો બાળકો વધારે ઉત્સાહિત દૃેખાઇ રહૃાા છે. દિૃવાળી પર્વની ઉજવણી પાછળ પ્રચીન ઇતિહાસ પણ જોડાયેલો છે. દિૃવાળી પર્વન્ો લઇન્ો દૃેશભરના લોકો પહેલાથી જ ઉત્સાહિત રહે છે. દિૃવાળી પર્વની શરૂઆત ધનત્ોરસના દિૃવસથી થયા બાદૃ લાભ પાંચમ સુધી કરવામાં આવે છે. મોટાભાગના વિભાગોમાં આ ગાળા દૃરમિયાન રજા પણ જાહેર કરી દૃેવામાં આવે છે જેથી પરિવાર સાથે આ પર્વની ઉજવણી કરવાની પરંપરા રહી છે. ગયા વર્ષની સરખામણીમાં આ વર્ષે સ્થિતિ ખુબ જ સુધરી છે. લોકોની ખરીદૃી શક્તિ વધી છે. આર્થિક સ્થિતિ દૃેશની સારી બની છે જેના પરિણામ સ્વરુપ્ો તીવ્ર મોંઘવારી છતાં ફટાકડાઓ, મિઠાઇઓ અને અન્ય ચીજવસ્તુઓની ખરીદૃીમાં ઉલ્લેખનીય વધારો થયો છે. દિૃવાળી પર્વ મુખ્યરીત્ો બાળકો અન્ો યુવા પ્ોઢી વધુ શાનદૃારરીત્ો ઉજવે છે. કોર્પોરેટ જગતમાં દિૃવાળી પર્વ પ્રસંગ્ો એક બીજાન્ો મિઠાઇઓ આપવા અને ગ્રિિંટગ્સ કાર્ડ અને શુભેચ્છા સંદૃેશાઓ મોકલવાની પરંપરા અકબંધ રહી છે. યુવા પ્ોઢી િંકમતી ભેટ સોગાદૃો આપીન્ો પણ આ તહેવારની ઉજવણી કરી રહૃાા છે. દિૃવાળી ઉપર ફટાકડાઓનો વિશેષ ક્રેઝ રહે છે. મોટાપાયે ફટાકડાઓની ખરીદૃી બાળકો અન્ો મોટી વયના લોકો દ્વારા કરવામાં આવી ચુકી છે. આ વર્ષે ફટાકડા માટેની માંગમાં ઉલ્લેખનીય રીત્ો ઘટાડો થઈ ચુક્યો છે. આ દિૃવાળી ઉપર ફાયર ક્રેકર્સ અથવા તો ફટાકડાનું વેચાણ ઓછું થઈ રહૃાું છે. દિૃલ્હી અન્ો એનસીઆરમાં ફટાકડાન્ો લઇન્ો સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી લાલ આંખ કરવામાં આવ્યા બાદૃ આની ચર્ચા દૃેશમાં રહી છે. સુપ્રીમના નિર્ણયન્ો લઇન્ો કારોબારીઓએ વાંધો પણ ઉઠાવ્યો છે. કારણ કે ત્ોમના કારોબારન્ો ભારે નુકસાન થઇ રહૃાુ છે. જો કે કેટલાકે આન્ો આવકાર આપ્યો છે. દિૃલ્હી, અમદૃાવાદૃ, જયપુર, લખનઉ, મુંબઈ જેવા મોટા શહેરોમાં ગ્ોરકાયદૃે ફટાકડા વેચનારા ઉપર દૃરોડા પાડવામાં આવી રહૃાા છે. દિૃવાળી પર્વની ઉજવણી પરંપરાગતરીત્ો સવારે શરૂ થઇ ગઈ હતી. દૃેશના તમામ લોકો દિૃવાળીની ખરીદૃીન્ો લઇન્ો છેલ્લા કેટલાક દિૃવસથી વ્યસ્ત હતા.
આજે પણ ખરીદૃીનો દૃોર છેલ્લી ઘડીએ જારી રહૃાો હતો. જો કે, બપોર સુધીમાં તમામ લોકોએ ખરીદૃી પુરી કરી લીધી હતી.
આજે દિૃવાળીની ઉજવણી બાદૃ હવે મોટા ભાગ્ો બ્ો દિૃવસ રજાનો માહોલ રહેશે. દિૃવાળીની ઉજવણી કરવા માટે કોર્પોરેટ જગત સાથે જોડાયેલા લોકો પણ છેલ્લા બ્ો દિૃવસથી વ્યસ્ત હતા.
જુદૃા જુદૃા પ્રકારની ગિટોની આપલે કરવામાં આવી હતી. વડાપ્રધાન મોદૃીએ દિૃવાળી પર્વ પર સવારે લોકોન્ો શુભેચ્છા પાઠવી હતી અને પોત્ો કેદૃારનાથમાં દૃર્શન કરવા માટે પહોંચ્યા હતા.