બગસરા-રાજકોટ રૂટની એસટી બસનો સ્ટોપ ન હોવાથી વડીયામાં વિદ્યાર્થીઓએ બસ રોકી ચક્કાજામ કર્યો

  • બગસરા-રાજકોટ રૂટની એસટી બસનો સ્ટોપ ન હોવાથી વડીયામાં વિદ્યાર્થીઓએ બસ રોકી ચક્કાજામ કર્યો
    બગસરા-રાજકોટ રૂટની એસટી બસનો સ્ટોપ ન હોવાથી વડીયામાં વિદ્યાર્થીઓએ બસ રોકી ચક્કાજામ કર્યો

અમરેલી: બગસરા-રાજકોટ એસટી રૂટનો સ્ટોપ વડીયામાં ન હોવાથી વિદ્યાર્થીઓએ આજે બસ રોકી ચક્કાજામ કર્યો હતો. તેમજ એસટી વિરૂદ્ધ સુત્રોચ્ચાર પણ કર્યા હતા. વડીયા એસટી બસસ્ટેન્ડે વિદ્યાર્થીઓએ બસ રોકી ચક્કાજામ કર્યો હતો. આથી એસટી નિગમના અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી વિદ્યાર્થીઓને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.