2025 સુધીમાં ઇ-વેસ્ટ ક્ષેત્રે 4.50 લાખ નોકરીની બેસ્ટ તક

  • 2025 સુધીમાં ઇ-વેસ્ટ ક્ષેત્રે 4.50 લાખ નોકરીની બેસ્ટ તક

નવી દિલ્હી : તા. 9
ઊભરતા બજારોમાં ખાનગી ક્ષેત્રો પર કેંદ્વિત વિકાસ નાણાકીય સંસ્થા ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશને કહ્યું કે ઇલેકટ્રોનિક કચરા ક્ષેત્રની શૃંખલા-સંગ્રહ, એકત્રીકરણ, નિરાકરણ અને રીસાઇકલિંગમાં 2025 સુધી 450,000 પ્રત્યક્ષ રોજગાર પેદા થશે. આ ઉપરાંત પરિવહન અને વિનિર્માણ જેવા પ્લાન્ટ ક્ષેત્રમાં પણ 180,000 નોકરીઓ પેદા થવાની સંભાવના છે.
આઇએફસી 2012થી ઇ-કચરા ક્ષેત્રમાં કાર્ય કરી રહ્યા છે. સરકારના ઇ-કચરા (મેનેજમેન્ટ અને હેડલિંગ)નિયમ 2016 હેઠળ આઇએફસી અને કરો સંભવ નામની એક પીઆરઓએ આ જોવા માટે કે ક્ષેત્રના પડકારો માટે આખા ભારતમાં જમીની સ્તર પર સમાધાન સંભવ છે, 2017માં ઇન્ડીયા ઈ-વેસ્ટની શરૂઆતની કરી હતી.
આ પોગ્રામ પીઆરો મોડલને સમર્થન આપવા અને જવાબદાર ઇ-કચરા મેનેજમેન્ટ માટે ઇકોસિસ્ટમ વિકસિત કરવા પર કેંદ્વિંત છે. પોગ્રામ હેઠળ નાગરિકો અને નિગમોથી 4,000 મેટ્રિક ટનથી વધુ ઈ-કચરો એકત્રિત કરવામાં આવ્યો છે અને જવાબદારીથી તેને રિસાઇકલ કરવામાં આવ્યો છે. સ્કૂલના બાળકો સહિત 2,260,000 નાગરિકોને બેકાર થઇ ચૂકેલા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉપકરણોના સુરક્ષિત નિવારણ માટે જાગૃત કરવામાં આવશે.