સચ્ચાઇ શું હશે...?

સીબીઆઇ આજકાલ ચર્ચાના એરણે છે. એક વિશ્ર્વસનીય સંસ્થા સામે શંકાના વમળ પ્ોદૃા થાય ત્ો બાબત્ો િંચતા જગાવે છે. ઘણાં સમયથી આ સંદૃર્ભમાં અંદૃરન્ો અંદૃર કશુંક સળગી રહૃાું હોય ત્ોવું જણાતું હતું કંઇક એવું બની રહૃાું છે અથવા બની ગયું છે ત્ો બાબત્ો વર્તુળોમાં ચર્ચા ચાલતી હતી, પરંતુ કશું સપાટી પર આવી રહૃાું ન હતું. સીબીઆઇ બાબત્ો કંઇપણ કહેનાર આપણે ઘણું વિચારવું પડે, મંથન કરવું પડે અન્ો િંચતન પણ કરવું પડે. અલબત્ત, જે કંઇ બની રહૃાું છે ત્ોથી વડાપ્રધાન સુધી વાત પહોંચી છે. આપણે વિશ્ર્વસનીય બાબતો પર તરત જ કોઇ મત આપી શકતા નથી. કયાં, કોણે શું કર્યું? કોની સાથે કોણે શું વિનિમય કર્યો ત્ો બાબત્ો જ્યાં સુધી સાચુ ચિત્ર ઉપસ્ો નહીં ત્યાં સુધી કશું બોલાય ત્ોમ નથી, ત્ોની વાત પણ થઇ શકે અગાઉ ભારતના લશ્કરની ચર્ચા થતી. સ્ૌન્ય વડાના વ્યવહારની વાતો પણ થતી. પોલીસ તંત્રમાં કશુંક ખોટું થઇ રહૃાું છે એવી વાતો પણ થતી, પણ એ કેવળ કેટલી સાચી વાતો છે ત્ો અંગ્ો કશું કહીં શકાય નહીં. પણ આ ક્ષેત્રો સામે આંગળી ચીંધાઇ ત્યારે પ્રજાજનન્ો આઘાત લાગ્ો ત્ો સ્વાભાવિક છે આખરે શા માટે આવી સંસ્થાઓ સામે આંગળી ચીંધાતી હશે? સામે જ કંઇ બન્યું હશે? આ સંદૃર્ભે હાલ કંઇપણ કહેવું વધુ પડતું અન્ો વહેલું ગણાશે. હજી તો પ્રવાહ શરૂ થયો છે. ક્યાં પ્રવાહ અટકશે ત્ોની કશી ખબર નથી. કોણે આક્ષેપ મૂક્યો? કોની સામે મુકયો? કઇ બાબતનો એ આરોપ છે? કઇ બાબતનો એ આક્ષેપછે? ત્ો મુદ્દે કશું કહેવાય નહીં, પણ જે પ્રક્રિયા ચાલી છે ત્ોનીથી ભારે દૃુલક્ષ થઇ રહૃાું છે. સીબીઆઇના બ્ો મોટા અધિકારીઓ પર સાંચાખોટાના આરોપ લાગ્ો ત્ો દૃુ:ખદૃ છે. પરંતુ શરમજનક પણ છે. દૃેશની આ પ્રમુખ તપાસ એજન્સી પર વિશ્ર્વાસ તમામ પ્રશ્ર્નો પર થવો જોઇએ પરંતુ જે પ્રકારથી સીબીઆઇ નિદૃેશક આલોક શર્મા અન્ો નંબર બ્ો અધિકારી વિશેષ નિદૃેશક રાકેશ અસ્થાના પર પ્રશ્ર્ન ઊભા થઇ ગયા છે. એનાથી સીબીઆઇ પર લોકોનો ભરોસો નિશ્ર્ચિત રૂપથી ઓછો થયો જ હતો. આમ જનતામાં ચર્ચા છે કે, જે એજન્સીમાં સૌથી મોટા અધિકારીજ લાંચ મેળવી રહૃાા હોય તો, ત્યાં નીચેના અધિકારીઓની શું સ્થિતિ હશે? રાકેશ અસ્થાના પર સ્વંય સીબીઆઇ ૩ કરોડની લાંચ લેવાની એફઆઇઆર નોંધી છે. એ પછી એ વાત પણ સામે આવી છે કે, રાકેશ અસ્થાનાએ ઓગસ્ટ મહિનામાં જ કેબિન્ોટ સચિવન્ો સ્ાૂચના આપી હતી કે, સીબીઆઇ નિદૃેશક આલોક શર્માએ ૨ કરોડ રૂપિયાની લાંચ લીધી છે. અસ્થાના ત્યાં સુધી કયાસ લગાવી ચૂકયા છે કે, એમન્ો આ મામલામાં ફસાઇ રહૃાા છે હવે સરકાર વાસ્તવમાં સીબીઆઇમાં સફાઇ ઇચ્છે છે તો એણે બન્ને સહિત અન્ય તમામ સંદિૃગ્ધ અધિકારીઓન્ો સીબીઆઇમાંથી હટાવવા જોઇએ. કહેવું ના જોઇએ પણ આરોપ બ્ોહદૃ સંગીન છે, એમાંથી ના કેવળ સીબીઆઇના પ્રતિષ્ઠાન્ો નુકસાન પહોંચ્યું છે પરંતુ દૃેશના પ્રતિષ્ઠાન્ો પણ ધક્કો લાગ્યો છે. રાકેશ આસ્થાનાન્ો ખુદૃ સીબીઆઇએ પાંજરામાં ઉભા કરી દૃીધા છે એ પરિસ્થિતિમાં એમની સામેનો મામલો સંદિૃગ્ધ બની ગયો છે. જેમાં અગસ્તા અન્ો વિજય માલ્યાનો મામલો પણ જોડાયો છે. ભરોસો ખૂબ મુશ્કેલથી અર્જિત કરાય છે. પરંતુ ત્ાૂટે છે તો ત્ો ફરી ઉભો થતો નથી.
રાકેશ આસ્થાના જો કે, ગુજરાત કેડરના અધિકારી છે, તો પ્રધાનમંત્રી અન્ો ભાજપા અધ્યક્ષતા માન્યતા હોવાનું કહેવાય છે. એ પરિસ્થિતિમાં દૃૂધનું દૃૂધ અન્ો પાણીનું પાણી થયું વધુ જરૂરી છે.
સરકારી મુસ્ત્ોદૃીથી કામ લેવું જોઇએ. ભીનું સંકેલવાની પ્રક્રિયા થાય તો સરકારની આબરૂ જવાની શંકા છે. ચૂંટણીની મોસમ દૃૂર નથી, તો આ મામલામાં રાજનીતિ તો થશે જ, રાહુલ ગાંધીએ પ્રધાનમંત્રી પર નિશાન સાધતા કહૃાું છે કે, સીબીઆઇ લગાતાર તુટવાની દિૃશામાં છેએ ખુદૃની સાથે જ લડાઇ લડી રહી છે. જો કે, રાહુલ ગાંધી ભૂલી ગયા છે કે, યુપીએ સરકારના સમય ૨૦૧૩ કોલસા ગોટાળામાં સુપ્રીમ કોર્ટે સખ્ખત ટીપણી કરી હતી કે, સીબીઆઇના ઘણા માસ્ટર છે અન્ો ત્ો પાંજરામાં પુરાયેલા પોપટ જેવા છે. વાસ્તવમાં સરકારો બદૃલાતી રહે છે. સીબીઆઇ તો એ જ રહે છે. સરકારોના લગાતાર હસ્તક્ષેપના કારણથી દૃેશની તમામ તપાસ એજન્સીઓ અન્ો કાયદૃો-વ્યવસ્થા વાળી એજન્સીઓન્ો નુકસાન થયું છે. એવા ઘણા પ્રકરણો છે, જે સિધ્ધ કરી શકે છે કે, આપણી તપાસ એજન્સીઓમાં પક્ષપાત, કાવત્રું અન્ો ભ્રષ્ટાચાર સંસ્થાગત રૂપ લઇ ચુકયા છે.