તો.... SBIના ગ્રાહકોની નેટ-બેન્કિંગ સેવા બંધ !

  • તો.... SBIના ગ્રાહકોની  નેટ-બેન્કિંગ સેવા બંધ !
    તો.... SBIના ગ્રાહકોની નેટ-બેન્કિંગ સેવા બંધ !

નવીદિલ્હી, તા.13
જો તમારું અકાઉન્ટ સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈંડિયા (જઇઈં)માં હોય અને તમે ઈન્ટરનેટ બેન્કિંગનો ઉપયોગ કરતા હોવ તો તમારો મોબાઈલ નંબર બેંકમાં અચૂક રજિસ્ટર કરાવી લેજો. આમ નહીં કરો તો તમારી નેટ બેન્કિંગ સુવિધા બ્લોક થઈ જશે.
બેંકે પોતાની ઈન્ટરનેટ બેન્કિંગ વેબસાઈટ જ્ઞક્ષહશક્ષયતબશના ગ્રાહકોને જાણકારી આપી છે કે જો તેમણે 1 ડિસેમ્બર સુધીમાં પોતાનો મોબાઈલ નંબર બ્રાન્ચમાં જઈને રજિસ્ટર ન કરાવ્યો તો તેમને નેટ બેન્કિંગની સુવિધા નહીં મળે.
જો તમારો મોબાઈલ નંબર બેંકમાં રજિસ્ટર કરાવેલો હોય તો ચિંતાની વાત નથી.
જઇઈંએ વેબસાઈટ પર લખ્યું છે કે, ઈંગઇ ગ્રાહકો જો તમે હજુ સુધી તમારો મોબાઈલ નંબર રજિસ્ટર ન કરાવ્યો હોય તો બ્રાન્ચમાં જઈને તરત કરાવો. જો નંબર રજિસ્ટર નહીં કરાવો તો ઈન્ટરનેટ બેકિંગની સુવિધા 1-12-2018થી બંધ થઈ શકે છે.
રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈંડિયા તરફથી 6 જુલાઈ 2017એ જાહેર કરેલા સર્ક્યુલરમાં બેંકોને કહ્યું કે, તે પોતાના ગ્રાહકોને જખજ અને ઈ-મેઈલ અલર્ટ માટે અનિવાર્ય રૂપે રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું કહે.