સ્કૂલ રિક્ષામાં ‘ટેપ’ વગાડવા પર પ્રતિબંધ

  • સ્કૂલ રિક્ષામાં ‘ટેપ’ વગાડવા પર પ્રતિબંધ
    સ્કૂલ રિક્ષામાં ‘ટેપ’ વગાડવા પર પ્રતિબંધ

 ડ્રાઈવર સીટ પર બાળકને બેસાડનાર રિક્ષાચાલક દંડાશે : દફતરને પણ બહાર લટકાવવા પર પ્રતિબંધ
રાજકોટ તા,8
સ્કૂલ વાહનોમાં વાહન ચાલકો નિયમ કરતા વધારે બાળકોને બેસાડતા હોય છે અને જેના કારણે સ્કૂલ વાહનોના અકસ્માતના કિસ્સાઓ પ્રકાસમાં આવતા હોય છે. સ્કૂલ વાહનોના કારણે બાળકોના જીવ જોખમમાં ન મૂકાય તે માટે હવે તંત્ર દ્વારા કડક પગલા લેવામાં આવ્યા છે. સ્કૂલ રીક્ષા સહીતના તમામ સ્કૂલ વાહનો માટે તંત્ર દ્વારા નવા 32 નિયમો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, જો સ્કૂલ વાહન ચાલક આ નિયમોનું પાલન નહીં કરે તો તંત્ર દ્વારા વાહન ચાલક પર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
તંત્રએ બહાર પડેલા નીયમોમાં સ્કૂલ વાહનોમાં ફાયર સેફ્ટીના સાધનો ફરીજીયાત પણે રાખવાના રહેશે, વાહન ચાલકનું ફીટનેશ સર્ટીફીકેટ અને પરમીટ દર મહીને ચેક કરવામાં આવશે, બાળકના ઘરેથી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા 3.5 કિલો મીટરના અંતરે અને માધ્યમિક શાળા 1.5 કિલો મીટરના અંતરે આવેલી હશે, તો બાળકોને સરકારી શાળાએ જવા માટે ટ્રાન્સપોટેશન ફ્રીમાં મળશે. બાળકોને આ સેવા શાળા શરૂ થયાના પહેલા દિવસથી જ મળી રહેશે, બાળકો જયારે સ્કૂલ વાહનમાં બેઠા હોય ત્યારે વાહન ચાલકે 20 કિલોમીટર પ્રતિકલાકની ઝડપે વાહન ચલાવવાનું રહેશે.
આ ઉપરાંત બાળકોની સ્કૂલ બેગ કોઈ પણ સંજોગોમાં સ્કૂલ વાહનની બહાર લટકવી જોઈએ નહીં. સ્કૂલ વાહનમાં કોઈ પણ પ્રકારની મ્યુઝીક સીસ્ટમ રાખી શકાશે નહીં, બાળકોને ડ્રાઈવરની સીટ પર બેસાડી શકાશે નહીં અને વાહનનો ફૂલ વીમો હોવો ફરજીયાત રહેશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, થોડા સમય પહેલા સ્કૂલ વાહનોમાં વધારે બાળકો બેસાડવા મુદ્દે હાઈકોર્ટમાં એક અરજી થઈ હતી અને આ અરજીને હાઈકોર્ટે ધ્યાને લીધી હતી. જેના કારણે સરકાર દ્વારા છઝઘ અને ટ્રાફિક પોલીસને ફરજીયાત પણે એક ડ્રાઈવ યોજવાના આદેશો આપવામાં આવ્યા હતા.