પરપ્રાંતીયો પરના હુમલામાં કોંગ્રેસનો હાથ: ભાજપ

  • પરપ્રાંતીયો પરના હુમલામાં કોંગ્રેસનો હાથ: ભાજપ
    પરપ્રાંતીયો પરના હુમલામાં કોંગ્રેસનો હાથ: ભાજપ

નવીદિૃલ્હી, તા. ૯
ગુજરાતમાં ઉત્તર ભારતીયો ઉપર િંહસાના મામલામાં રાજકીય સંગ્રામ જારી છે. ભાજપ્ો રાજ્યમાં ફેલાયેલી િંહસાની પાછળ કોંગ્રેસનો હાથ હોવાનો આક્ષેપ કરતા કહૃાું છે કે, આની પાછળ અલ્પ્ોશ ઠાકોર જવાબદૃાર દૃેખાઈ રહૃાા છે. ત્ોમના વિરોધના કારણે આ પ્રકારની િંહસા ભડકી ઉઠી છે. રાજ્યમાં ઉત્તર ભારતીયો પર હુમલા બાદૃ અહીંથી ૫૦૦૦૦થી વધુ બિનગુજરાતી લોકો પલાયન કરી ચુક્યા છે અને પોતાના વતન પરત ફર્યા છે. જો કે, રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ સુરક્ષાની ખાતરી આપી છે અન્ો ત્ોમન્ો પરત ફરવા અપીલ કરી છે. આજે ભાજપના પ્રવક્તા સંબીત પાત્રાએ પ્રકાર પરિષદૃમાં કોંગ્રેસ પ્રમુખ રાહુલ ગાંધી ઉપર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા અન્ો કહૃાું હતું કે, કોંગ્રેસ અને ગાંધી પરિવાર એનું નામ છે જે સત્તા માટે કંઇપણ કરી શકે છે. કોંગ્રેસની હાલમાં પાણી વગર માછલી જેવી થયેલી છે. ત્ોમણે કહૃાું હતું કે, સત્તા માટે પાર્ટી દૃેશના હિતોન્ો પણ નુકસાન પહોંચાડી રહી છે. પાત્રાએ આક્ષેપ કરતા કહૃાું હતું કે, અલ્પ્ોશ ઠાકોર કોંગ્રેસ પ્રમુખ રાહુલ ગાંધીના નજીકના મિત્ર છે. ઠાકોરે ગુજરાતમાં િંહસાન્ો ભડકાવી છે. ત્ોમણે આક્ષેપ કરતા કહૃાું હતું કે, કોંગ્રેસ્ો અનેક રાજ્યોમાં િંહસાન્ો ભડકાવવામાં ભૂમિકા ભજવી છે.
આ તમામની પાછળ રાહુલન્ો લોંચ કરવાનો રહેલો છે. ગુજરાતમાં ઉત્તર ભારતીયો ઉપર થઇ રહેલા હુમલાના મામલામાં અલ્પ્ોશ ઠાકોરનું નામ સપાટી ઉપર આવી રહૃાું છે જે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય છે. ઉત્તર ભારતીય અને ખાસ કરીન્ો ઉત્તરપ્રદૃેશ અન્ો બિહારથી આવેલા લોકોના વિરોધની શરૂઆત અલ્પ્ોશ દ્વારા જ કરવામાં આવી હતી. ત્ોમણે કહૃાું હતું કે, કોંગ્રેસ પાર્ટીના બિહાર પ્રભારી પણ અલ્પ્ોશ ઠાકોર છે. સ્થિતિ નિયંત્રણની બહાર હોવાના કારણે અલ્પ્ોશની રણનીતિ બ્ોકફાયર થઇ ગઇ છે. હવે ત્ોમની પાર્ટીન્ો શરમજનક સ્થિમિાં મુકાઈ જવાની ફરજ પડી છે. અલ્પ્ોશે કહૃાું હતું કે, સરકાર લોકોની સુરક્ષા કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે અન્ો ત્ોમન્ો બદૃનામ કરવાના પ્રયાસ થઇ રહૃાા છે. ગુજરાતમાં ઉત્તર ભારતીયો ઉપર હુમલાન્ો લઇને જોરદૃાર હોબાળો મચી ગયો છે.