રણચંડી દૂર્ગા ચામૂંડા કરતા સૌની રખવાળી મહિષાસૂર મર્દાની અંબિકા જય જયમાં આરાસૂરવાળી

  • રણચંડી દૂર્ગા ચામૂંડા કરતા  સૌની રખવાળી મહિષાસૂર મર્દાની  અંબિકા જય જયમાં આરાસૂરવાળી
    રણચંડી દૂર્ગા ચામૂંડા કરતા સૌની રખવાળી મહિષાસૂર મર્દાની અંબિકા જય જયમાં આરાસૂરવાળી

આજથી પ્રારંભાતી નવધા ભકિતનાં નવલાં નોરતાં આધિ-વ્યાધિ, ઉપાધિ દૂર કરી સૌને ધન,ધાન્ય, ઐશ્ર્ચર્ય, સુખ-સંપદા બક્ષે તેવી પ્રાર્થના
સાથે નવરાત્રીનાં ખેલૈયાઓને
ઘણી ખમ્મા !!
(તસ્વીર: પ્રવીણ સેદાણી)