સતત ચોથા દિવસે પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતો વધી

નવી દિૃલ્હી,તા. ૯
ત્ોલની િંકમતોમાં સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલી રાહત બાદૃ હવે આજે સતત ચોથા દિૃવસ્ો પણ પ્ોટ્રોલ અન્ો ડીઝલની િંકમતોમાં ભાવમાં વધારો થયો હતો.
દિૃલ્હીમાં પ્ોટ્રોલની િંકમત ૨૩ પ્ૌસા વધીન્ો ૮૨.૨૬ રૂપિયા થઇ ગ હતી. આવી જ રીત્ો મુંબઇમાં પ્ોટ્રોલની કિમત ૮૭ રૂપિયાથી વધારે થઇ ગઇ છે.
મોદૃી સરકારથી મધ્યમ વર્ગ નાખુશ દૃેખાઈ રહૃાા હતા. અર્થશાસ્ત્રીઓ અને ભાજપના કેટલાક વરિષ્ઠ ન્ોતાઓ પણ માની રહૃાા હતા કે, આ વધતા જતા ભાવના કારણે મોદૃી સરકારન્ો લોકસભાની ચૂંટણીમાં મોટી િંકમત ચુકવવી પડી શકે છે. કારણ કે મોટા ભાગની જીવન જરૂરી ચીજોની િંકમતમાં હાલમાં વધારો થયો છે. આનાકારણે તમામ લોકોના બજેટ બગડી ગયા છે.
પ્ોટ્રોલ અન્ો ડિઝલની િંકમતમાં લીટરદૃીઠ ૨.૫૦ રૂપિયાનો ઘટાડો કરવાની નાણામંત્રી અરુણ જેટલીએ ચોથી ઓક્ટોબરના દિૃવસ્ો જાહેરાત કર્યા બાદૃ તરત જ ભાજપ શાસિત રાજ્યોમાં પ્ોટ્રોલ ડીઝલની િંકમતમાં ત્ોમના દ્વારા પણ ઘટાડાની શરૂઆત કરી દૃેવામાં આવી હતી.