આઈવે પ્રોજેકટને રાષ્ટ્ર સાથે શેર કરતા વડાપ્રધાન

  • આઈવે પ્રોજેકટને રાષ્ટ્ર સાથે શેર કરતા વડાપ્રધાન
    આઈવે પ્રોજેકટને રાષ્ટ્ર સાથે શેર કરતા વડાપ્રધાન

રાજકોટ તા.31
સ્માર્ટ સિટી રાજકોટમાં તાજેતરમાં જ 15 માં ફાઈનાન્સ કમિશને રાજકોટ આઈ-વે પ્રોજેક્ટ અને તેના ઈન્ટીગ્રેટેડ કમાન્ડ એન્ડ ક્ધટ્રોલ સેન્ટરની મુલાકાત લઇ તેના પરિણામોની જાણકારી મેળવી તેની પ્રશંસા કરી હતી, ત્યારે તાજેતરમાં જ ભારતના માન. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ એક સમારોહમાં ભારત સરકારના સ્માર્ટ સિટી મિશન હેઠળ દેશના 100 શહેરોમાં થઇ રહેલા વિકાસ અને હાથ ધરવામાં આવી રહેલા અનેકવિધ પ્રોજેક્ટ વિશે માહિતી આપી હતી. જેમાં તેઓએ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા અને રાજકોટ શહેર પોલીસ દ્વારા સફળતાપૂર્વક કાર્યરત્ત કરવામાં આવેલા સીસીટીવી સર્વેલન્સ માટેના રાજકોટ આઈ-વે પ્રોજેક્ટનો ખાસ ઉલ્લેખ કરી તેની પ્રશંસા કરી હતી જે, સમગ્ર રાજકોટ માટે ગૌરવની વાત છે.
રાજકોટ શહેરમાં આ પ્રોજેક્ટ કાર્યરત્ત થતા કેવા કેવા ઉમદા પરિણામો પ્રાપ્ત થઇ રહયા છે તે વિશે વાત કરતા માન. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, રાજકોટ આઈ-વે પ્રોજેક્ટના સીસીટીવી સર્વેલન્સને કારણે રાજકોટમાં છેલ્લા છ માસમાં ક્રાઈમ રેઈટ નોંધપાત્ર રીતે નીચો ઉતર્યો છે. ઉપરાંત, રાજકોટ આઈ-વે પ્રોજેક્ટના ઈન્ટીગ્રેટેડ કમાન્ડ એન્ડ ક્ધટ્રોલ સેન્ટર દ્વારા મહાનગરપાલિકાની સફાઈ કામગીરી, સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ ઉપર સતત નિગરાની રહેવાથી આ કામગીરી વધુ અસરકારક બની છે.