ભાવનગરમાં સર્વોતમ ડેરી દ્વારા 1 લાખ વૃક્ષો રોપાયા

  • ભાવનગરમાં સર્વોતમ ડેરી દ્વારા 1 લાખ વૃક્ષો રોપાયા
    ભાવનગરમાં સર્વોતમ ડેરી દ્વારા 1 લાખ વૃક્ષો રોપાયા

ભાવનગર, તા. 31
આપણા ઋષિમુનિઓની સિવચારધારા તેમજ આજના સમયમાં વૃક્ષોનું મહત્વ જોતા દરેક વ્યકિતએ એક વૃક્ષ ઉછેરવું જોઈએ. આ પરંપરા મુજબ જિલ્લાની સહકારી સંસ્થા ભાવનગર જિલ્લા સહકારી દુધ ઉત્પાદક સંઘ લી. સર્વોત્તમ ડેરી દ્વારા દર વર્ષની માફક આ વર્ષે પણ સર્વોત્તમ ડેરી સાથે સંકળાયેલ ભાવનગર જિલ્લામાં શ્ર્વેતક્રાંતિની સાથોસાથ એક નમુનેદાર કાર્ય કરીને પર્યાવરણ જાળવણીનું કામ કરેલ છે. તેમજ સાથોસાથ ચેરમેન મહેન્દ્રભાઈ પનોતના અધ્યક્ષસ્થાને નિયામક મંડળની મીટીંગ મળી જેમાં ચેરમેન મહેન્દ્રભાઈ પનોત, નિયામક મંડળના સભ્ય માવજીભાઈભાલીયા, ચુનીભાઈ બારૈયા, ગીરજાશંકરભાઈ ધાંધલા, રાણાભાઈ કળોતરા, દયારામભાઈ બારૈયા, રેખાબેન ડાંગર તેમજ મેનેજિંગ ડિરેકટર એચ.આર.જોષી તથા જો.મેનેજિંગ ડિરેકટર એમ.પી.પંડયાએ મળી વૃક્ષારોપણ કરેલું. સંસ્થા દ્વારા દાણ ફેકટરી ખાતે તેમજ જિલ્લાની દરેક દૂધ મંડળીઓ થકી ગામોમાં વૃક્ષારોપણ કરેલુ. સંસ્થા દ્વારા દાણ ફેકટરી ખાતે તેમજ જિલ્લાની દરેક દુધ મંડળીઓ થકી ગામોમાં વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યુ હતુ.