રાજકોટના ઘંટેશ્ર્વરમાં ત્રણ દિવસ વાર્ષિક ફાયરીંગ પ્રેકટીસ અંગે જાહેરનામું

બટ વિસ્તારમાં જાહેર જનતાને પસાર ન થવા સુચના
રાજકોટ તા.7
રાજકોટ શહેર પોલીસ કમિશ્નર દ્વારા આજથી ત્રણ દિવસ માટે ઘંટેશ્ર્વર ફાયરિંગ બટની આજુબાજુના વિસ્તારમાં કોઈ વાહનચાલક, રાહદારી કે માલધારીઓને વાર્ષિક ફાયરિંગ પ્રેક્ટિસ હોવાથી કોઈને પસાર ન થવા અંગે જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે જાહેર જનતાની સલામતી માટે સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. રાજકોટ શહેર પોલીસ કમિશ્નર અનુપમસિંહ ગેહલોત દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરાયેલ જાહેરનામા દર્શાવ્યા મુજબ રાજકોટ તાલુકાના ઘંટેશ્વર એસઆરપી જૂથ 13 ખાતે બફેલ રેન્જમાં આજથી ત્રણ દિવસ સુધી એસઆરપી ગ્રુપ 4, અધિકારી અને જવાનોનું વર્ષ 2018 વાર્ષિક ફાયરિંગ પ્રેક્ટિસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હોવાથી ફાયરિંગ બટ વિસ્તાર તેમજ આજુબાજુના ખુલ્લા વિસ્તારમાં વાહનચાલકો, રાહદારીઓ કે કોઈ માલધારીઓને ઢોર લઈને નીકળવા ઉપર પ્રતિબંધ ફરમાવવામાં આવ્યો છે જાહેર જનતાની સલામતી જળવાઈ રહે તે માટે ત્રણ દિવસ આ વિસ્તારને પ્રતિબંધિત જાહેર કરવામાં આવ્યો છે .